“Quannu di tampasiari tu si stuffua lu casteddu ‘nnaffaciatedda fà;   nni lu zu Baffu;dda ogni piattu è vera liccumia    ed è sirvutu cu vera curtisia”