“Quannu di tampasiari tu si stuffu, a lu casteddu ‘na affacciatedda fa   ni lu zu Baffu dda ogni piattu è vera liccurnia   ed è sirvutu cu vera curtisia”